Νέα μελέτη επισημαίνει τον μελλοντικό οικονομικό αντίκτυπο του Xylella fastidiosa