Αποτελέσματα πρόσκλησης για το έργο “Προμήθεια ενός πολυμηχανήματος”