Προς την παραγωγή ενός κλιματικά ουδέτερου ελαιολάδου