Πρόσκληση σε εκπαίδευση για το κλάδεμα και την λίπανση της ελιάς