Ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης περιόδου 2019-2020