Η ελαιοκαλλιέργεια βοηθά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής