Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του δάκου με την διενέργεια δολωματικών ψεκασμών