Ολοκληρώθηκε το 2ο έτος του προγράμματος εργασίας ΟΕΦ 2018-2021 της ΟΠ ΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ