ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

29 October 2018

Αποτελέσματα πρόσκλησης για το έργο “Τεχνικός Σύμβουλος για την ανάπτυξη & λειτουργία μηχανισμού διάχυσης πληροφοριών”

29 October 2018

Αποτελέσματα πρόσκλησης για το έργο: ”Προμήθεια βεργών ελαιοσυλλογής”

29 October 2018

Αποτελέσματα πρόσκλησης για το έργο: “Προμήθεια & εγκατάσταση σιλό ελαιοφύλλων” 

3 October 2018

Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: “Τεχνικός Σύμβουλος για την ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού διάχυσης πληροφοριών”

3 October 2018

Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθεια και εγκατάσταση σιλό ελαιόφυλλων

3 October 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθεια βεργών Ελαιοσυλλογής

3 October 2018

Πρόσκληση γενικής τακτικής συνέλευσης.

1 October 2018

Αποτελέσματα προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος Σεπτεμβρίου 2018 για έργα του προγράμματος εργασίας ΟΕΦ

5 September 2018

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα Τεχνικών Συμβούλων στα πλαίσια του Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ 2018-2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ Ημ/νια έναρξης ισχύος πρόσκλησης:     8/9/2018 Ημ/νια λήξης ισχύος πρόσκλησης:      […]