Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση των παραγωγών της ΟΕΦ στο πλαίσιο του 1ου έτους του προγράμματος