Από 17 μέχρι 27 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για την έκτακτη ειδική ενίσχυση