Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ