Αποτελέσματα πρόσκλησης για το έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ